זמני חגי תשרי

ראש השנה

ערב חג ראשון יום שישי 15 בספטמבר
הדלקת נרות : 17:49
תפילת ערבית: 18:00
ארוחת חג: 18:30

יום שבת וחג 16 בספטמבר
תפילת שחרית: 10:30
ארוחת חג: 12:30

ערב חג שני מוצאי שבת 16 בספטמבר
תפילת ערבית: 18:45
ומיד ארוחת חג

יום ראשון חג שני 17 בספטמבר
תפילת שחרית:10:30
ארוחת חג: 12:30

יום כיפור

יום ראשון, 24 בספטמבר
תפילת מנחה: 15:30
סעודה מפסקת: 16:00
הדלקת נרות ותחילת הצום: 17:36

צאת הצום: 18:30

חג הסוכות

ערב חג ראשון יום שישי 29 לספטמבר
הדלקת נרות: 17:29
תפילת ערבית:18:00
ומיד ארוחת חג בסוכה

חג ראשון יום שבת 30 בספטמבר
תפילת שחרית:10:30
ארוחת חג בסוכה 12:30

ערב חג שני מוצאי שבת 30 בספטמבר
תפילת ערבית:18:30
ומיד ארוחת חג בסוכה

חג שני יום ראשון 1 באוקטובר
תפילת שחרית 10:30
ארוחת חג בסוכה 12:30

שמיני עצרת

יום שישי 6 באוקטובר
הדלקת נרות : 17:20
תפילת ערבית: 18:15
ומיד ארוחת חג בסוכה

יום שבת וחג 7 באוקטובר
תפילת שחרית: 10:30
ארוחת חג בסוכה.

שמחת תורה

מוצאי שבת ערב חג שני 7 באוקטובר
תפילת ערבית:
בופה עשיר וריקודים עם התורה
בשעה 18:15

חג שני יום ראשון 8 באוקטובר
תפילת שחרית:10:30
ארוחת חג: 12:30